LR BYGG
  • Startsida
  • Företaget
  • Verksamhet
  • Kontakta oss
LR BYGG AB
Industrigatan 15
602 23 Norrköping
Telefon 011-15 88 50
Telefax 011-15 88 50
Mail: info@lrbygg.se
En färdig produkt till rätt pris, rätt tid på rätt sätt

FÖRETAGSBESKRIVNING

LR Bygg AB är ett familjeföretag och grundades 1976 av Lars Regnander. Företaget drivs idag av Lars och Tobias Regnander. Vi har genom åren samlat på oss en stor kunskapsbas samt aktivt följt med utvecklingen för att bli ett modernt byggföretag för 2000-talet.

AFFÄRSIDè

Vi ska med höga ambitioner verka för att möta omvärldens krav på byggande. Vi ska vidare fokusera på kunden och mötadennes behov, samt med vår kompetens erbjuda totallösningar. Våra arbeten skall präglas av yrkesskicklighet, noggrannhet och samarbete.

STRATEGI

Vi skall erbjuda kunder med högt ställda krav en helhetslösning med grunden i byggnadsarbeten utförda av trä och betong.Våra kunder är såväl företag och organisationer som konsumenter med krav på kvalitetsprodukter. Vi kan genom hög personalkompetens, bra styrning och planering erbjuda en färdig produkt till Rätt Pris, Rätt Tid på Rätt Sätt.